شهادت امام صادق
اطلاعیه
تابستانه کتاب
همایش دانش آموختگان
تبریک
اتمام کنکور سراسری سال1395
سه شنبه بدون خودرو
همایش هشتمین جنشواره بین المللی فارابی
تفاهم نامه دانشگاه علوم پزشکی با دانشگاه اراک
همایش
همایش ملی تقریب مذاهب اسلامی
دیدار دانشگاهیان با رهبری
مرکز آموزش تخصصی
انتخاب دانشگاه اراک به عنوان یکی از مجموعه های برتر در برگزاری آزمون های سراسری سال 1394
عکس رهبری95