شانزدهم آذر روز دانشجو
نمايشگاه هفته پژوهش
برگزاري مراسم 16 آذر  روز دانشجو
هفته بسيج گرامي باد
سومين استارت آپ -سال 1395
مديران روابط عمومي
دانشجويي نمونه
فراخوان دانشجوئي
اربعین
دیدار مرد 7500 ساله
نشست مدیران روابط عمومی منطقه 4
کلنگ زنی
دیدار دانشگاهیان با رهبری
مرکز آموزش تخصصی
عکس رهبری95