همايش دكتر قريب 28 شهريورماه
اولين همايش كيفيت منابع آب و توسعه پايدار
مراسم تقدير از كارمندان نمونه دانشگاه اراك
نشست هيات رئيسه دانشگاه اراك با مدير عامل و معاونين پالايشگاه امام خميني شازند
زمان ثبت نام دانشجويان جديدالورود سال 94 دوره دكتري و ارشد