انتصاب آقاي دكتر احمدرضا عباسي فر به سمت نمایندگي وزارت متبوع در شوراي استان مرکزي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ آقاي دكتر احمدرضا عباسي فر از اعضاي محترم هيات علمي گروه باغباني دانشگاه اراك به سمت نمایندگي وزارت متبوع در شوراي استان مرکزي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي منتصب گرديد.

متن حكم به شرح زير مي باشد:

با توجه به مراتب تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی و به استناد بند 3 ماده 7  قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی جمهوري اسلامی ایران حسب نظر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوري، حضرت عالی به عنوان نماینده وزارت متبوع در شوراي استان مرکزي سازمان مذکور منصوب می شوید.

روابط عمومي دانشگاه اراك انتصاب شایسته ايشان را تبریک عرض نموده و برای ايشان موفقیت روزافزون و توفیق خدمتگذاری مستمر را از درگاه ایزد منان مسئلت می نماید.

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری