مراسم توديع و معارفه مدير گروه امور دانشجويان استعدادهاي درخشان دانشگاه اراك برگزارشد

به گزارش روابط عمومي دانشگاه اراك؛ مراسم تكريم و معارفه مدير گروه امور دانشجويان استعداد هاي درخشان دانشگاه اراك روز دوشنبه شهريور 97 ساعت  9 صبح برگزار شد.

در این مراسم از زحمات و خدمات دكتر حامد صفي خاني مدير اسبق گروه امور دانشجويان استعداد هاي درخشان دانشگاه اراك تقدیر و دكتر مهدي مدبري فر عضو هيأت علمي گروه مكانيك به عنوان مدير گروه امور دانشجويان استعدادهاي درخشان معرفی گردید.

روابط عمومی دانشگاه اراک از زحمات دكتر صفي خاني در زمان تصدي ايشان تشكر نموده و براي دكتر مدبري فر آرزوي موفقيت و خدمت خالصانه از درگاه احديت مسئلت مي نمايد.

 

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری