اطلاعیه دانشجویان - ارائه خدمات آموزشي مؤسسه غير انتفاعي منحل شده زرنديه

پيرو تصميم دفتر آموزش عالي غير دولتي وزارت عتف مبني بر انتقال پرونده هاي آموزشي مؤسسه غير انتفاعي منحل شده زرنديه به دانشگاه غيرانتفاعي ايوان كي، از تاريخ 6/4/1397 كليه خدمات آموزشي اين مؤسسه منحل شده توسط دانشگاه غيرانتفاعي ايوان كي صورت خواهد پذيرفت.

مخاطبين محترم مي توانند با مراجعه به صفحه سايت دانشگاه غير انتفاعي ايوان كي به نشاني http://www.eyc.ac.ir اطلاعات تكميلي لازم را اخذ نمايند.

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری