اطلاعیه دانشجویان - اطلاعيه معافيت تحصيلي دانشجويان جديدالورود

قابل توجه دانشجويان جديدالورود:
طبق نامه اخير سازمان وظيفه عمومي ناجا، دانشجويان پسر مشمول خدمت وظيفه عمومي مي‌بايست ظرف حداكثر يك ماه و شخصاً فرم درخواست معافيت تحصيلي را به دفاتر پليس+10 در شهرستان محل استقرار دانشگاه ارجاع دهند و مجوز ثبت نام را اخذ و به دانشگاه ارائه دهند.  بديهي است مسئوليت هرگونه تاخير در اين موضوع بر عهده شخص دانشجو مي باشد.

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری