آغاز به كار مركز تحقيقات منابع آب اراك با همکاری دانشگاه اراك و شرکت آب منطقه ای مرکزی

به گزارش روابط عمومي دانشگاه اراك؛ مركز تحقيقات منابع آب اراك با همكاري دانشگاه اراك و  شرکت آب منطقه اي مركزي آغاز به كار نموده است. بدينوسيله از كليه عزيزاني كه در حوزه منابع آب علاقه به همكاري دارند دعوت به همكاري بعمل مي آيد.
ضمناَ سركار خانم دكتر مه نوش مقدسی عضو محترم هیأت علمي گروه مهندسي آب به عنوان رئيس اين مركز منصوب گرديده است.
علاوه براين جناب آقاي دكتر  اسدالله  محسنی موحد، سرکار خانم دکتر نازنین شاه كرمي و جناب آقای دكتر محسن باقري به عنوان اعضاي شوراي پژوهشي اين مركز منصوب شده اند.
معاونت پژوهشی و فناوری:08632622000

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری