اطلاعيه ثبت نام کارشناسی ارشد

اطلاعيه ثبت نام کارشناسی ارشد

ضمن تبريک به کليه پذيرفته شدگان کارشناسی ارشد ورودی مهر 91 دانشگاه اراک، به اطلاع می رساند طبق جدول زير جهت انجام کليه امور مربوط به ثبت نام به ساختمان مرکزي دانشگاه واقع در ميدان شريعتی مراجعه فرمايند.

 

تاريخ مراجعه

ساعت مراجعه

رشته تحصيلی

18/6/91

8   الی 16

رشته ها ی مربوط به دانشکده فنی ومهندسی ودانشکده کشاورزی

19/6/91

8   الی 16

رشته های مربوط به دانشکده علوم پايه

20/6/91

8   الی 16

رشته های مربوط به دانشکده علوم انسانی

 

لازم به ذکر است دانشجو شخصا بايد با دردست داشتن مدارک ذيل جهت ثبت نام مراجعه نمايد:

1-اصل و کپی گواهی موقت دوره کارشناسی  و يا گواهی معدل

2- اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه

3- فرم تاييد شده معدل برای دانشجويان فارغ التحصيل شهريور 91

4- اصل و کپی کارت پايان خدمت يا اصل و کپی معافيت تحصيلی

5- شش قطعه عکس4*3

6-نامه موافقت بدون قيد سازمان مبنی بر ادامه تحصيل برای دانشجويان شاغل در ادارات دولتی

                                                                                                   با آرزوی موفقيت

                                                                              مديريت تحصيلات تکميلی دانشگاه اراک

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری