انتخاب دو نماينده دانشگاه اراك به عنوان عضو شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي علمي علوم تربيتي، روانشناسي و مشاوره

به گزارش روابط عمومي دانشگاه اراك؛ سومین مجمع سالیانه اتحادیه انجمن های علمی علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره 27 مهرماه در  دانشگاه گیلان برگزار شد.

در اين مراسم سركار خانم سيد صالحي با رتبه سوم و جناب آقاي مولوي با رتبه ششم به عنوان عضو شوراي مركزي اتحاديه برگزيده شدند .

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری