برگزاری مراسم تكريم و معارفه معاون آموزشي و پژوهشي دانشكده فني و مهندسي

به گزارش روابط عمومي دانشگاه اراك؛ مراسم تكريم و معارفه معاون آموزشي و پژوهشي دانشکده فنی و مهندسی روز شنبه  5 اسفند ماه در اتاق شورا دانشكده فني و مهندسي برگزار شد. در این مراسم از زحمات و خدمات دكتر حسن مرادزاده معاون آموزشي و پژوهشي اسبق دانشكده فني و مهندسي تقدیر و  دكتر فهيمه پرويزيان عضو هيأت علمي گروه مهندسي شيمي به عنوان معاون آموزشي و پژوهشي جدید دانشکده فنی و مهندسی معرفی گردید.

 

 

 

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری