تعداد پذيرش دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد

پذيرش 442نفر دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد  در دانشگاه اراك

با پايان يافتن مهلت زمان ثبت نام دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد در مهرماه 1391 ،تعداد 442 نفردانشجو ارشد در دانشگاه اراك ثبت نام كردند .بنا بر گزارش دكتر علي اصغر قديمي مدير تحصيلات تكميلي دانشگاه اراك ، ظرفيت اعلام شده از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاه اراك در مهرماه 91تعداد442 نفر دانشجو درمقطع كارشناسي ارشددر 43 رشته به صورت دانشجويان روزانه و شبانه ثبت نام بعمل آوردند.بنا بر گزارشات واصله، در حال حاضر تعداد 750 نفر دانشجوكارشناسي ارشد در 71 كدرشته دردانشگاه اراك مشغول به تحصيل هستند.

كد خبر:680-110

28 شهريورماه 1391

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری