قرارداد صنعتي دانشگاه اراك با شركت ماشين سازي اراك

به گزارش روابط عمومي دانشگاه اراك؛ روز شنبه 15 ارديبهشت ماه قرارداد صنعتي مابين دانشگاه اراك با شركت بزرگ و دانش بنيان صنعتي ماشين سازي اراك در مورد موضوع: پوشش دهي، بازسازي، تعمير و بهبود خواص سطحي ابزار شكل دهي رينگ رولينگ به روش جوشكاري قوس الكتريكي با حضور نمايندگان طرفين رونمايي و امضاء شد. اين طرح توسط آقايان دكتر فردين نعمت زاده و دكتر حسين مستعان از اعضاي هيات علمي گروه مهندسي مواد و متالورژي دانشكده فني مهندسي و با مشاركت كارشناسان زبده شركت ماشين سازي اراك صورت مي پذيرد.

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری