فراخوان هفته پژوهش و فناوري استان مركزي در سال 1396

بسمه تعالی
با عنايت به اعلام  4 لغايت 10 آذرماه 1396 بعنوان هفته پژوهش و فناوری استان مرکزی، پژوهشگران محترمی که خواستار شرکت در رقابت انتخاب پژوهشگر برتر استان در حوزه های مختلف (علوم پايه، پزشکی و دامپزشکی، فنی و مهندسی، علوم انسانی، کشاورزی و منابع طبيعی، دانشجويي و هنر، کارشناسان دستگاه های اجرايي، پژوهشگران جوان، واحدهای تحقيق و توسعه برتر، فناوران برتر، ايده های برتر و پژوهشگران آزاد و دانش آموزی و معلمان) می باشند مدارک خود را به ضمیمه فرم مشخصات به دانشکده های خود تحویل تا پس از بررسی به کميته های مربوطه ارسال گردد.
لازم به ذکر است:
-  فرم پرسشنامه انتخاب پژوهشگران بعلاوه  صورت جلسات، آيين نامه ها، جداول امتياز دهی، آدرس کميته های علمی تخصصی و ساير اطلاعات لازم در سايت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اراک(دبيرخانه مرکزی ستاد برگزاری هفته پژوهش) موجود می باشد.
-  برای انتخاب پژوهشگران برتر در هر حوزه، فعاليت های پژوهشی و فناوری سه ساله افراد از 23 سپتامبر 2014 تا 22 سپتامبر 2017 برای فعاليت های پژوهشی خارجی و اول مهر ماه 1393 تا آخر شهريور ماه 1396 برای فعاليت های پژوهشی فارسی در نظر گرفته می شود.
-  هر دانشگاه/ موسسه می تواند حداکثر  مدارک 3 نفر را به کميته مربوطه ارسال نمايد.
-  پرونده هر پژوهشگر می بايستی تنها برای يک کميته علمی تخصصی ارسال گردد. در غير اين¬صورت نام اين پژوهشگر از ليست منتخبان نهايي حذف خواهد شد.
-  کليه مدارک و اطلاعات پژوهشگران دانشگاه/ موسسه می بايستی حداکثر تا تاريخ 22/08/95 به دبيرخانه کميته های علمی تخصصی مربوطه ارسال گردد.
-  آدرس سايت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اراک- دبيرخانه ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری استان مرکزی در سال 1396 : www.research.araku.ac.ir  و شماره تماس دبيرخانه مرکزی 32622024 می باشد.


⏺دبیرخانه ستاد برگزاري هفته پژوهش و فناوري استان مركزي در سال1396⏺

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری