مراسم تقدير از ايثارگران دانشگاه اراك با حضو رهيات رئيسه دانشگاه

2015_05_26/IMG_6687.jpg04.jpg 2015_05_26/IMG_6645.jpg03.jpg 2015_05_26/IMG_6624.jpg02.jpg 2015_05_26/IMG_6611.jpg01.jpg

هجدهمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي و هفتمين كنفرانس ملي آزمايش هاي غير مخرب

کانال تلگرام رسمی دانشگاه اراک