همايش استاد دكتر عبدالكريم قريب01

2015_10_17/P1540206.JPG 2015_10_17/P1540285.JPG 2015_10_17/P1540167.JPG 2015_10_17/P1540169.JPG 2015_10_17/P1540132.JPG 2015_10_17/P1540119.JPG 2015_10_17/P1540115.JPG 2015_10_17/P1540116.JPG 2015_10_17/P1540110.JPG 2015_10_17/P1540068.JPG
قبلی 1 2 3 بعدی
24 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

هجدهمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي و هفتمين كنفرانس ملي آزمايش هاي غير مخرب

کانال تلگرام رسمی دانشگاه اراک