آزمون کارشناسی ارشد در دانشگاه اراک

آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 95 در6 گروه آموزشي و 136 كد رشته امتحاني در صبح و بعد ازظهر روزهاي پنجشنبه 16 و جمعه 17 ارديبهشت ماه 1395 با شركت 10838 داوطلب  در دانشگاه اراك ،با نظم و كيفيت مطلوب ،در امنيت كامل و مطابق برنامه زمان بندي پيش بيني شده برگزار شد.

2016_05_07/112.jpg 2016_05_07/113.jpg 2016_05_07/114.jpg 2016_05_07/115.jpg 2016_05_07/111.jpg 2016_05_07/110.jpg 2016_05_07/16.jpg 2016_05_07/17.jpg 2016_05_07/18.jpg 2016_05_07/19.jpg
قبلی 1 2 3 بعدی
25 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری