cf01974d41076f062f1149c2ecadba87

2016_05_15/cf01974d41076f062f1149c2ecadba87.jpg

اطلاعات تصویر

دوربین ناشناخته دوربین ناشناخته
عرض: 650px
ارتفاع: 424px
اندازه: 211.99 Kb

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

.

.

کانال تلگرام رسمی دانشگاه اراک