مراسم وداع با شهید بابایی در دانشگاه اراک و تشییع پیکر آن شهید

2016_05_17/130.JPG 2016_05_17/124.JPG 2016_05_17/125.JPG 2016_05_17/126.JPG 2016_05_17/127.JPG 2016_05_17/121.JPG 2016_05_17/122.JPG 2016_05_17/123.JPG 2016_05_17/115.JPG 2016_05_17/116.JPG
قبلی 1 2 3 4 بعدی
38 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری