مراسم وداع با شهید بابایی در دانشگاه اراک و تشییع پیکر آن شهید

2016_05_17/13.JPG 2016_05_17/14.JPG 2016_05_17/15.JPG 2016_05_17/16.JPG 2016_05_17/17.JPG 2016_05_17/18.JPG 2016_05_17/11.JPG 2016_05_17/12.JPG
قبلی 1 2 3 4 بعدی
38 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری