برگزاری مسابقات فوتسال دانشجویان پسر دانشگاه اراک (جام رمضان 95)

2016_06_28/IMG_2573111.JPG 2016_06_28/IMG_2573112.JPG 2016_06_28/IMG_2573113.JPG 2016_06_28/IMG_257312.JPG 2016_06_28/IMG_257313.JPG 2016_06_28/IMG_257314.JPG 2016_06_28/IMG_257315.JPG 2016_06_28/IMG_257316.JPG 2016_06_28/IMG_257317.JPG 2016_06_28/IMG_257318.JPG
قبلی 1 2 3 بعدی
21 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری