سه شنبه های بدون خودرو در دانشگاه اراک(بیست و دوم تیر ماه)

2016_07_11/IMG_293916.JPG 2016_07_11/IMG_293917.JPG 2016_07_11/IMG_293911.JPG 2016_07_11/IMG_293912.JPG 2016_07_11/IMG_293913.JPG
قبلی 1 2 بعدی
15 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

.

.

کانال تلگرام رسمی دانشگاه اراک