کزارش تصویری مراسم روز کارمند و تجلیل از کارمندان نمونه دانشگاه اراک شهریور 95

2016_08_27/IMG_540419.JPG 2016_08_27/IMG_5404111.JPG 2016_08_27/IMG_540412.JPG 2016_08_27/IMG_540413.JPG 2016_08_27/IMG_540414.JPG 2016_08_27/IMG_540415.JPG 2016_08_27/IMG_540416.JPG 2016_08_27/IMG_540411.JPG
قبلی 1 2 بعدی
18 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری