حال و هوای دانشگاه اراک در اولین روزهای سال تحصیلی 96-95

2016_10_04/21.jpg 2016_10_04/22.jpg 2016_10_04/23.jpg 2016_10_04/24.jpg 2016_10_04/25.jpg 2016_10_04/8.jpg 2016_10_04/9.jpg 2016_10_04/11.jpg 2016_10_04/14.jpg 2016_10_04/15.jpg
قبلی 1 2 3 4 بعدی
32 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری