حال و هوای دانشگاه اراک در اولین روزهای سال تحصیلی 96-95

2016_10_04/16.jpg 2016_10_04/17.jpg 2016_10_04/18.jpg 2016_10_04/19.jpg 2016_10_04/20.jpg 2016_10_04/01.jpg 2016_10_04/1.jpg 2016_10_04/2.jpg 2016_10_04/3.jpg 2016_10_04/4.jpg
قبلی 1 2 3 4 بعدی
32 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری