نشست صميمانه رياست دانشگاه و معاونت پشتيباني با كاركنان غير هيأت علمي

2017_04_02/IMG_8765.JPG 2017_04_02/IMG_8755.JPG 2017_04_02/IMG_8748.JPG
قبلی 1 2 بعدی
13 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری