برگزاري مراسم بزرگداشت روز معلم

2017_05_02/IMG_0147.JPG 2017_05_02/IMG_9899.JPG 2017_05_02/IMG_9903.JPG 2017_05_02/IMG_9913.JPG 2017_05_02/IMG_9950.JPG 2017_05_02/IMG_0018.JPG 2017_05_02/IMG_0020.JPG 2017_05_02/IMG_0029.JPG 2017_05_02/IMG_0036.JPG 2017_05_02/IMG_0040.JPG
قبلی 1 2 3 بعدی
27 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری