برگزاري مراسم بزرگداشت روز معلم

2017_05_02/IMG_0047.JPG 2017_05_02/IMG_0060.JPG 2017_05_02/IMG_0067.JPG 2017_05_02/IMG_0073.JPG 2017_05_02/IMG_0075.JPG 2017_05_02/IMG_0079.JPG 2017_05_02/IMG_0010.JPG
قبلی 1 2 3 بعدی
27 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری