يادبود شهيد گمنام و مراسم گراميداشت شداي دانشجو و اولين سالگرد شهيد بابايي

2017_05_15/IMG_0871.JPG 2017_05_15/IMG_0882.JPG 2017_05_15/IMG_0906.JPG 2017_05_15/IMG_0919.JPG 2017_05_15/IMG_0925.JPG 2017_05_15/IMG_0932.JPG 2017_05_15/IMG_0936.JPG 2017_05_15/IMG_0859.JPG
قبلی 1 2 بعدی
18 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری