افتتاح مركز پردازش سريع دانشكده فني و دانشگاه مركزي

2017_05_19/IMG_1194.JPG 2017_05_19/IMG_1196.JPG 2017_05_19/IMG_1197.JPG 2017_05_19/IMG_0805.JPG 2017_05_19/IMG_0817.JPG 2017_05_19/IMG_0821.JPG 2017_05_19/IMG_0831.JPG
قبلی 1 2 بعدی
17 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری