مراسم تكريم و معارفه مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري و تقدير از رابطين نهاد در دانشكده ها

2017_05_29/IMG_1500.JPG 2017_05_29/IMG_1502.JPG 2017_05_29/IMG_1505.JPG 2017_05_29/IMG_1510.JPG
قبلی 1 2 بعدی
14 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری