مراسم بزرگداشت هفته دولت و روز كارمند

2017_09_15/photo_2017-09-16_07-52-47.jpg 2017_09_15/photo_2017-09-16_07-52-22.jpg 2017_09_15/photo_2017-09-16_07-52-25.jpg 2017_09_15/photo_2017-09-16_07-52-28.jpg 2017_09_15/photo_2017-09-16_07-52-30.jpg 2017_09_15/photo_2017-09-16_07-52-33.jpg 2017_09_15/photo_2017-09-16_07-52-09.jpg 2017_09_15/photo_2017-09-16_07-52-11.jpg 2017_09_15/photo_2017-09-16_07-52-14.jpg 2017_09_15/photo_2017-09-16_07-52-17.jpg
قبلی 1 2 3 بعدی
28 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری