مراسم بزرگداشت هفته دولت و روز كارمند

2017_09_15/photo_2017-09-16_07-52-20.jpg 2017_09_15/photo_2017-09-16_07-51-54.jpg 2017_09_15/photo_2017-09-16_07-51-58.jpg 2017_09_15/photo_2017-09-16_07-52-01.jpg 2017_09_15/photo_2017-09-16_07-52-04.jpg 2017_09_15/photo_2017-09-16_07-52-06.jpg 2017_09_15/photo_2017-09-16_07-51-17.jpg 2017_09_15/photo_2017-09-16_07-51-49.jpg
قبلی 1 2 3 بعدی
28 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری