برگزاري مراسم افتتاحيه گروه فرش

2017_10_29/f15.jpg 2017_10_29/f11.jpg 2017_10_29/f12.jpg
قبلی 1 2 بعدی
13 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری