مراسم روز درختکاری به مناسبت هفته منابع طبیعی

2018_03_07/IMG_0079.JPG 2018_03_07/IMG_0061.JPG 2018_03_07/IMG_0128.JPG 2018_03_07/IMG_0131.JPG 2018_03_07/IMG_0147.JPG
قبلی 1 2 بعدی
15 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری