مراسم توديع و معارفه رياست دانشكده ادبيات و علوم انساني

2014_05_26/DSC03652.gif 2014_05_26/DSC03645.gif 2014_05_26/DSC03625.gif 2014_05_26/DSC03611.gif

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

هجدهمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي و هفتمين كنفرانس ملي آزمايش هاي غير مخرب

کانال تلگرام رسمی دانشگاه اراک