تقدير استاندار مركزي از عضو هيات علمي دانشگاه اراك

دكتر مجتبي ذوالفقاري

2014_07_06/1.gif 2014_07_06/3.gif 2014_07_06/7.gif 2014_07_06/8.gif

هجدهمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي و هفتمين كنفرانس ملي آزمايش هاي غير مخرب

کانال تلگرام رسمی دانشگاه اراک