دومين نشست مشترك مسئولين دانشگاه و مركز تحقيقات جهاد كشاورزي استان مركزي

2014_07_08/DSC04739.gif 2014_07_08/DSC04742.gif 2014_07_08/DSC04719.gif 2014_07_08/DSC04726.gif

هجدهمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي و هفتمين كنفرانس ملي آزمايش هاي غير مخرب

کانال تلگرام رسمی دانشگاه اراک