مراسم معارفه دكتر آذربخت بعنوان معاون جديد آموزشي و پژوهشي دانشكده فني و مهندسي

2014_10_12/IMG_0182.gif 2014_10_12/IMG_0192.gif 2014_10_12/IMG_0196.gif 2014_10_12/IMG_0199.gif

هجدهمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي و هفتمين كنفرانس ملي آزمايش هاي غير مخرب

کانال تلگرام رسمی دانشگاه اراک