نشست هيات رئيسه دانشگاه با اعضاي هيات علمي دانشكده علوم پايه

2014_11_29/IMG_1322.gif 2014_11_29/IMG_1349.gif

هجدهمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي و هفتمين كنفرانس ملي آزمايش هاي غير مخرب

کانال تلگرام رسمی دانشگاه اراک