نشست هيات رئيسه با اعضاي هيات علمي دانشكده علوم انساني

2014_12_02/IMG_1419.gif 2014_12_02/IMG_1422.gif 2014_12_02/IMG_1392.gif 2014_12_02/IMG_1412.gif 2014_12_02/IMG_1413.gif 2014_12_02/IMG_1416.gif

هجدهمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي و هفتمين كنفرانس ملي آزمايش هاي غير مخرب

کانال تلگرام رسمی دانشگاه اراک