رونمايي از ايجاد پوشش هاي نانو ساختار مقاوم به سايش بر روي قالبهاي اكسترود توسط استاندار مركزي

2014_12_03/IMG_1643.gif 2014_12_03/IMG_1631.gif 2014_12_03/1417618708_IMG_1629.gif 2014_12_03/IMG_1610.gif 2014_12_03/IMG_1625.gif 2014_12_03/IMG_1577.gif 2014_12_03/IMG_1583.gif

هجدهمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي و هفتمين كنفرانس ملي آزمايش هاي غير مخرب

کانال تلگرام رسمی دانشگاه اراک