نمایی از سایت پردیس دانشگاه اراک به مساحت 300 هکتار

جهت ارتباط با ما می توانید با شماره های زیر تماس حاصل نموده یا با ایمیل دفتر مکاتبه فرمایید

آدرس: اراک - میدان امام - میدان بسیج یه سمت ملایر - سایت پردیس دانشگاه اراک - دفتر فنی و عمرانی

تلفن: 4173410-0861 فکس: 4173420-0861

Email: Daftar.Fani@gmail.com