پروژه تکمیل و تجهیز علوم پایه

- پروژه دانشکده علوم پایه: این پروژه به عنوان اولین و اصلی ترین پروژه دانشگاه اراک جهت استقرار دراز مدت در سایت پردیس در سال 1376 شروع به کار نمود و در سال 1383 با زیربنای حدود 12000 متر مربع و سازه ای بتنی افتتاح گردید. نوع سیستم گرمایش آن موتورخانه و هواساز و نوع سیستم سرمایش آن چیلر می باشد. برای اتمام این پروژه قریب به 15400 میلیون ریال از منابع عمومی دولت هزینه گردید و هم اکنون پذیرای 1980نفر دانشجو( 1100 نفر دانشجوی روزانه و 880 نفر دانشجوی شبانه) در رشته های شیمی، فیزیک، ریاضی، زیست شناسی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا می باشد

دانشکده فنی و مهندسی
- پروژه دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک: این پروژه با هدف توسعه فضای آموزشی پردیس دانشگاه اراک از سال 83 شروع گردید و در مهرماه سال 1388 افتتاح گردید. زیربنای این پروژه 11000 متر مربع بوده و تا کنون بیش از 32000 میلیون ریال از محل درآمدهای عمومی هزینه گردیده است. نوع سیستم سرمایش پروژه مذکور موتورخانه و هواساز و سیستم سرمایش آن چیلر می باشد. این پروژه شامل فضاهای آموزشی ( کلاسهای درسی ، کارگاههای آموزشی و کمک آموزشی و اداری و خدماتی است..
پروژه احداث و تجهیز ساختمان بانک دانشگاه
با عنایت به نیاز مبرم سایت جدید پردیس به بانک، پروژه بانک دانشگاه در آبانماه سال 1384 شروع و در مهرماه 1386 مورد بهره برداری قرار گرفت
سلف سرویس شماره1
- پروژه سلف سرویس دانشگاه اراک: این پروژه با سازه ایی بتنی و زیربنای 2000 مترمربع در سال 83 شروع و در سال 86 به اتمام رسید. برای اتمام این پروژه قریب به مبلغ 10000 میلیون ریال هزینه گردیده است. نوع سیستم گرمایش موتورخانه و هواساز و سیستم سرمایش آن هواساز رطوبتی می باشد
پروژه احداث و تجهیز سالن ورزشی فجر پردیس
این پروژه با زیربنایی بالغ بر 2000 متر مربع، با سازه ای فولادی، در تیرماه سال 1384 شروع و در بهمن ماه سال 1386 مورد بهره برداری قرار گرفت.