دانشکده ادبیات و علوم انسانی

- این دانشکده با زیربنای 8000 متر مربع در سه طبقه، با سازه ای بتنی، احداث خواهد گردید. پروژه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، در مهرماه 1384 شروع گردید و تا به حال 35 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مسجد دانشگاه اراک
- به لطف پروردگار، پروژه احداث و توسعه مسجد دانشگاه، با زیربنایی بالغ بر 1980 متر مربع، در تاریخ 10/7/1384 شروع گردید که تا به حال 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است . .
استخر دانشگاه اراک
- پروژه احداث و تجهیز استخر دانشگاه اراک با زیربنای 2000 متر مربع، و سازه ای فلزی در تیرماه 1386 شروع گردید. این استخر با رعایت استانداردهای مربوطه، شامل 2 کاسه(یکی برای نوجوانان و دیگری برای بزرگسالان)، جکوزی، سونای بخار و سونای خشک میباشد. لازم بذکر است در محوطه داخلی استخر از سیستم گرمایش از کف استفاده خواهد شد.
سالن ورزشی شماره 2
- این سالن ورزشی جهت توسعه فضای سالن ورزشی موجود در پردیس سردشت، در مجاورت سالن ورزشی فجر، بنا خواهد شد. این سالن دارای سازه ای فولادی با زیربنایی بالغ بر 1500 متر مربع خواهد بود. این پروژه در بهمن ماه 1385 شروع گردیده که تا به حال از 50 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.
توسعه سالن ورزشی فجر
- جهت توسعه فضای اداری و ورزشی سالن ورزشی فجر پردیس، در مجاورت سالن فوق، با زیربنای 1850 متر مربع، با سازه ای فلزی در آبانماه 1386 شروع گردید و تا به حال از 80 درصد پیشرفت برخوردار میباشد. ..
پروژه احداث و تجهیز مرکز تحقیقات زیست شناسی گیاهی و هرباریوم
- این پروژه با عنایت به نیاز مبرم گروه زیست شناسی در اردیبهشت ماه 1385 کلنگ زنی گردید و تا به حال 25% پیشرفت فیزیکی داشته است. ..
خوابگاه دانشجویان- مجردین
- جهت استقرار دانشجویان محترم در سایت پردیس و با عنایت به فضای کم خوابگاهی در سایت پردیس دانشگاه، این پروژه با زیربنای 3100 مترمربع، در چند بلوک، به عنوان اولین پروژه ای است که در طرح توسعه پردیس دانشگاه اراک، در سال 1387 کلنگ زنی گردیده است. تا به حال این پروژه 45% پیشرفت فیزیکی داشته است. ..
پروژه احداث و تجهیز سازمان مرکزی دانشگاه اراک
- جهت اسقرار سیستم مدیریتی دانشگاه در مکانی واحد در سایت پردیس که بسیار مورد اهمیت خواهد بود، این پروژه با زیربنایی بالغ بر 4500 متر مربع در اسفندماه 1386 کلنگ زنی گردید. این پروژه شامل 3 بلوک میباشد که بلوک وسط خود شامل هفت طبقه است. سازمان مرکزی دانشگاه اراک، تا به حال 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. ..
پروژه احداث و تجهیز کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اراک
- با عنایت به پراکندگی مراکز نگهداری اسناد دانشگاه اراک از یکطرف و لزوم راه اندازی و تجهیز کتابخانه جامع جهت امور پژوهشی اساتید و دانشجویان پروژه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه در سال 1387 با سازه ای بتنی از محل درآمدهای عمومی دولت آغاز گردیده و تا کنون 50% پیشرفت فیزیکی داشته است.امید است پروژه مذکور در سال 1390 به بهره برداری برسد. سیستم گرمایشی پیش بینی شده موتورخانه و هواساز و سیستم سرمایشی آن چیلر می باشد